Červené příspěvky podepsané jako Míša Nosková jsou autorizované odpovědi skutečné Michaely Noskové, které bylo přiděleno vlastní heslo, aby její autentické odpovědi byly jednoznačně identifikovatelné.